Zwroty i reklamacje

1. W momencie odbierania przesyłki Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. O zaistniałych uszkodzeniach należy niezwłocznie poinformować kuriera oraz skontaktować się z opiekunem Sklepu, telefonicznie +48 222 58 80 32 lub drogą elektroniczną na adres biuro@voltra.pl. Podstawą reklamacji jest protokół szkody spisany w obecności kuriera.

2. Voltra Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Voltra Sp. z o.o. naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). Klient traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

3. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (ustawa ta nie dotyczy podmiotów gospodarczych) konsument ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie. W przypadku chęci zwrotu towaru należy poinformować opiekuna Sklepu, który udzieli informacji o adresie zwrotu towaru. W przesyłce należy umieścić otrzymany dowód dostawy towaru. Firma Voltra Sp. z o.o. gwarantuje w takim wypadku zwrot wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności. Należna kwota zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe w formie przelewu. Wszelkie dodatkowe informacje z tym prawem związane zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

4. Zwrotom nie podlegają towary wyprodukowane lub zaimportowane na zamówienie Klienta oraz inne towary, o których mowa w przepisie art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

5. Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta.

6. Klient zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby towar był prawidłowo zapakowany chroniąc go przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl